Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Νομικό Σημείωμα

Παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά, πριν από την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην προβεί σε χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους αναφερόμενους όρους.

Χρήση Ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία των του επισκέπτη/χρήστη από τεχνικά προβλήματα προκαλούμενα από παράνομες πράξεις τρίτων (ενδεικτικά: υποκλοπές στοιχείων, διάδοση ιών κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής στοιχείων αυτής).

Υποχρεώσεις Επισκέπτη/Χρήστη

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται για προσωπική ενημέρωση. Ο επισκέπτης/χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι δεν κάνει χρήση για δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, με τρόπο παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, κακόβουλο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή κατά παραβίαση απορρήτου τρίτου.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, λόγω του κινδύνου παρέμβασης τρίτων, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια όλων των εμπεριεχόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων (ανά πάσα στιγμή). Σε περίπτωση που εντοπίσετε σφάλματα ή παραλείψεις στις παρεχόμενες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@michelisfoundation.gr

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο δημιουργός της παρούσας ιστοσελίδας, απολαμβάνει νομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δυνάμει του Ν.2121/1993 ο δημιουργός της παρούσας ιστοσελίδας με τη δημιουργία αυτής (ως έργου) και χωρίς την ανάγκη διατυπώσεων προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών, που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα της εκμετάλλευσης του έργου και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό. Απαγορεύονται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δημιουργού του έργου η οποιαδήποτε αναπαραγωγή των ιστοσελίδων ή επί μέρους περιεχομένου αυτών, όπως κειμένου, μέρους της βάσης δεδομένων, γραφικών παραστάσεων ή φωτογραφιών, η οποία υπερβαίνει τα όρια της ιδιωτικής χρήσεως. Απαγορεύονται ενδεικτικά η αποθήκευση σε σκληρό δίσκο ή άλλο τεχνικό μέσο αποθήκευσης, η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η εκτύπωση και διανομή σε έγγραφη μορφή (ηλεκτρονική ή έντυπη), ή η διανομή του περιεχομένου αυτών, η μετατροπή του συνόλου ή μέρους αυτών καθώς και η παρουσίαση στο κοινό.

Σε περίπτωση επίκλησης/παράθεσης χωρίων των ιστοσελίδων στο πλαίσιο επιστημονικού διαλόγου, η παράθεση πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η Έφη Μιχελή συνεχίζει το ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής… Επόμενος σταθμός: Νέα Υόρκη

27 αντίγραφα έργων της θα παρουσιαστούν  στο Ελληνικό Προξενείο της Νέας Υόρκης  με την υποστήριξη του Κολλεγίου Ανατόλια και του Εκδοτικού Οίκου «Μέλισσα». Η έκθεση

Αναλυτικά »